3 فروردین 1397
صفحه اصلی

آوردن هیولاهای ما

پشتیبانی شده توسط SundayReview Op Ed ColumnistBringing Down ماژولهای ماورن DowdDEC 16 2017 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی داستان بزرگنما پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAggro win